تراب مفیدی
5/5
مثنویات
غزلیات
اشعار
Previous
Next
عرفانی

ناله های شبانه

با کسب اجازه و تشکر از حضور پیر مکرم طریقت اویسی شاه مقصودی برای نشر کتاب “ناله های شبانه” در سایت خود جهت مطالعه علاقمندان

نمایش متن کامل »