ناله های شبانه

با کسب اجازه و تشکر از حضور پیر مکرم طریقت اویسی شاه مقصودی برای نشر کتاب “ناله های شبانه” در سایت خود جهت مطالعه علاقمندان

شِکر شُکر

شکرنعمتی بدرگاه ولینعمت بمناسبت فرارسیدن به آستانه 77 سالگی